Tiếng Việt English

Thiết bị nguồn và đo (SMU)

Thiết bị SourceMeter® Source Measure Unit (SMU) của Keithley có thể phát nguồn áp hoặc nguồn dòng chính xác và đồng thời đo điện áp và/hoặc dòng điện. Thiết bị SMU tích hợp các khả năng của một nguồn nuôi riêng biệt cung cấp, đồng hồ vạn năng kỹ thuật số (DMM) nguồn dòng, và tải điện tử vào một công cụ.

Bộ SMU của Keithley có khả năng lập trình đầy đủ trong khi cung cấp độ chính xác cao hơn, độ phân giải, và tính linh hoạt lý tưởng cho nghiên cứu vật liệu, thiết bị bán dẫn (transistor, BJT, diode, MOSFET công suất, LED) mạch điện tử và hơn nữa. Keithley cung cấp các lựa chọn rộng nhất của các công cụ SMU có sẵn mà sẽ phù hợp với ứng dụng của bạn.

 

Bạn đã thêm vào giỏ hàng:


Hỗ trợ trực tuyến

Skype
FB http://facebook.com/