Tiếng Việt English

Máy phát hàm/Máy phát tín hiệu tùy ý

Các thiết kế ngày nay thường rất phức tạp, đòi hỏi một loạt các tín hiệu kích thích trong quá trình thử nghiệm. Với các dạng sóng tiêu chuẩn, khả năng phát dạng sóng tùy ý và tùy chọn suy giảm tín hiệu, máy phát sóng hàm Tektronix hỗ trợ một loạt các ứng dụng chỉ với một thiết bị. Hiệu suất của phát sóng hàm là tốt nhất trong phân khúc đảm bảo tín hiệu được tái tạo một cách chính xác.

Bạn đã thêm vào giỏ hàng:


Hỗ trợ trực tuyến

Skype
FB http://facebook.com/