Tiếng Việt English

Máy phân tích nguồn điện

Máy phân tích nguồn điện của Tektronix được tối ưu hóa để thử nghiệm nhanh chóng, chính xác, đầy đủ cho hiệu suất chuyển đổi năng lượng, tiêu thụ năng lượng, và đặc tính điện theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế mới nhất, bao gồm Cấp VI, Energy Star, CEC, IEC/EN, CQC, và nhiều hơn nữa. Cho dù bạn cần một kênh đơn, giải pháp một pha để phân tích các hài hoặc công suất dự phòng, hoặc một đa kênh, giải pháp nhiều pha để thử nghiệm nhiều giai đoạn của hệ thống chuyển đổi năng lượng, máy phân tích nguồn điện của Tektronix được trang bị để thử nghiệm các sản phẩm và thiết kế hiệu suất cao hiện nay.

Bạn đã thêm vào giỏ hàng:


Hỗ trợ trực tuyến

Skype
FB http://facebook.com/